ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมการทำแนวป้องกันไฟเปียก สร้าง “ป่าเปียก” ณ บริเวณห้วงตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2567

     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 มอบหมายให้ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาดับไฟป่าภาค 3 และจิตอาสา 904 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สนับสนุน ร่วมกิจกรรมการทำแนวป้องกันไฟเปียก (Wet Fire Break) เพื่อป้องกันพื้นที่สำคัญ และสร้างความชุุ่มชื้นในพื้นที่ป่า และกิจกรรมจิตอาสาสนับสนุนการสร้าง “ป่าเปียก” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณห้วงตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน

     โดยได้ดำเนินการ ลอกคลองส่งน้ำรอบเขาห้วยตึงเฒ่า ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร, ร่วมกันทำคลองไส้ไก่ (ก้างปลา ขุดหลุมขนมครก ปล่อยน้ำสร้างความชุมชื้นในพื้นที่, ร่วมกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำ 20 จุด และ เก็บใบไม้ห่มดินราดสารเร่ง พด.3 เพื่อเร่งการย่อยสลาย


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ