ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในด้านตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในด้านตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์ (ปีที่ 3 ) ในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาเยาวชนเครือข่ายกล้าแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา จากสถานศึกษาในพื้นที่ ข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย ฯ จำนวน 120 คน ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

     โดยมี เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา จากสถานศึกษาในพื้นที่ ข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย ฯ จำนวน 120 คน ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ