ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานระดับจังหวัด ระดับตำบล เครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานจากหน่วยงานข้าราชการพลเรือน หน่วยทหาร รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2566

     โรคฮิตหน้าฝน เด็กเล็กต้องระวัง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ห่วงปลายฝนต้นหนาว ไข้เลือดออกพุ่ง จับมือ จิตอาสาภาคประชาชน 17 จังหวัดภาคเหนือ รณรงค์ถึงประตูบ้าน ชวนประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

     สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยปี 2566 สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมแล้วกว่า 110,809 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 106 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566) ทั้งนี้ พบตัวเลขการระบาดที่สูงที่สุดในรอบ 5 ปี

     โรคไข้เลือดออก (Dengue fever) โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค แม้ส่วนใหญ่จะอาการไม่หนัก แต่ก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้แม้ในคนที่ร่างกายแข็งแรง ปี 2566 พบผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 106 ราย

     โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ 5-14 ปี และ 15-24 ปี ในขณะที่กลุ่มเสี่ยง ที่มีโอกาสเสียชีวิตสูง คือ กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี มีภาวะอ้วน หรือมีโรคประจำตัว จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จะแปรผันตามฤดูกาล โดยจะเริ่มมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้น ในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ซึ่งเป็นฤดูฝน เดือนตุลาคมจะเริ่มมีแนวโน้มผู้ป่วยลดลง แต่ถ้าหากช่วงปลายปี จำนวนผู้ป่วยไม่ลดลง อาจทำให้เกิดการระบาดต่อเนื่อง ในปีถัดไปได้ ไวรัสเดงกีมี 4 สายพันธุ์ โดยผู้ที่เคยติดเชื้อแล้ว จะมีภูมิคุ้มกัน ต่อสายพันธุ์ที่เคยเป็นไปตลอดชีวิต และจะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์อื่นในระยะสั้นประมาณ 3-12 เดือน

     สำหรับในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานระดับจังหวัด ระดับตำบล เครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานจากหน่วยงานข้าราชการพลเรือน หน่วยทหาร ในการรณรงค์ให้ความรู้ การป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดใหญ่ ทั้งยัง จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน และลงพื้นที่ในหมู่บ้าน พื้นที่สาธารณะ สถานที่ต่างๆ ตลอดจนสถานที่ปฏิบัติงาน ในการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ที่เป็นพาหะนำโรค

     อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเน้นมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1. เก็บบ้าน ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ล้างคว่ำภาชนะและเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ 2. เก็บขยะ เศษภาชนะต่างๆ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3 เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ และเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยทายากันยุง และนอนในมุ้ง ซึ่งจะป้องกันได้ถึง 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

     ไข้เลือดออก เกิดจากอะไร

     โรคไข้เลือดออก (Dengue fever) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว มักพบในประเทศเขตร้อน และจะระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี ไข้เลือดออกพบได้ในทุกเพศทุกวัย แต่พบมากที่สุดในกลุ่มเด็กอายุ 5-14 ปี แต่พบว่าในวัยทำงานมีการเสียชีวิตสูงสุด

     กลุ่มเด็กที่ติดเชื้อไข้เลือดออกสามารถสังเกตได้จากอาการ โดยหากมีอาการไข้สูงลอย มีผื่นแดงหรือจุดเลือดออกตามตัว ให้สันนิษฐานว่าอาจติดโรคไข้เลือดออกได้ ทั้งนี้ ควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคโดยเร็ว เนื่องจากโรคไข้เลือดออกจะทำให้มีเกล็ดเลือดที่ต่ำ และอาจนำพาไปสู่อาการช็อก และการเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ