ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสา 904 ภาค 3 และกองบิน 46 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่การเกษตรเพื่อครอบครัว บริเวณพื้นที่การเกษตร จังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสา 904 ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน กองบิน 46 “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาพื้นที่การเกษตรเพื่อครอบครัว กองบิน 46 ร่วมกันปลูกผักสวนครัวตามจุดที่เตรียมไว้ โดยพันธุ์ผักที่นำมาปลูก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและ มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทำการเกษตรแบบผสมผสาน พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือน บริเวณพื้นที่การเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก