ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคจิตอาสา 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2566

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ ชมรม English Corner @Police 5 จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ กวาดใบไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณใต้สะพานกลับรถหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 5 ถนนมหิดล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่