จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน” ณ วัดปงสนุก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566

     รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน บำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานร่วมกัน ณ วัดปงสนุก ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จำนวนประมาณ 500 คน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สร้างความรักความสามัคคี ความเทิดทูน แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566