รวมพลังจิตอาสาจังหวัดพิจิตร ร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาด ฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลด

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565

    เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 65 พ.อ.สุวัฒน์ เฉลิมเกียรติ รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิจิตร(ท.) ประสานงานและอำนวยการให้กับ ม.3 พัน.26 นำกำลังพลจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น คณะครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดฟื้นฟูสภาพโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ภายหลังน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันน้ำได้ลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ ได้มอบหนังสือเรียนที่ได้รับบริจาคจากกำลังพลและครอบครัว ให้กับห้องสมุดของโรงเรียนเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไป ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Play Video about รวมพลังจิตอาสาจังหวัดพิจิตร ร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาด ฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลด
Play Video about รวมพลังจิตอาสาจังหวัดพิจิตร ร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาด ฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลด
Play Video about รวมพลังจิตอาสาจังหวัดพิจิตร ร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาด ฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลด