จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เก็บขยะ ทำความสะอาด พิชิตขยะบนชายหาดสาธารณะ บางมะขาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ชาวบ้านบางมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างทอง นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะสมุย (ศสกร.อำเภอเกาะสมุย) และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 91 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะทำความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 บริเวณชายหาดสาธารณะบางมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะความยาว 1.5 กิโลเมตร

     ขยะทั่วไปมีจำนวนมากเช่นอวนเชือกถุงพลาสติกเก่าๆที่ทับถมเป็นเวลาอันยาวนาน กิจกรรมดังกล่าวทำให้บริเวณชายหาดบางมะขาม มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นการสร้างความรักความสามัคคี