ท่านองคมนตรี นำเยาวชนจิตอาสา และประชาชนจิตอาสาอำเภอแม่แตง จัดกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ณ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประพันธ์ ชัยอินตา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงาน คณะครู และเด็กนักเรียน โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ภาคีเครือค่าย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และประชาชนจิตอาสาอำเภอแม่แตง ร่วมกิจกรรม พัฒนาโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ณ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่