ประชาชนจิตอาสาและพสกนิกรชาวชลบุรีรอเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณอ่าวเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2567

     เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ประชาชนจิตอาสาจังหวัดชลบุรี ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้กับพสกนิกรที่มารอเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จฯ การแข่งขันเรือใบข้ามอ่าว ในมหกรรมเรือใบเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณอ่าวเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวเส้นทาง หาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปยังอ่าวเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 45 ไมล์ทะเล


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ