จิตอาสาอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “ถนนสายนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” และ “ธนาคารเมล็ดพันธ์ุหมู่บ้าน” ณ วัดสวาสดิ์แสงจันทร์

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอหนองพอก เปิดกิจกรรม “ถนนสายนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” และธนาคารเมล็ดพันธุ์หมู่บ้าน ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วัดสวาสดิ์แสงจันทร์ หมู่ที่ 4 ต. รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

จิตอาสาอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม "ถนนสายนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน" และ "ธนาคารเมล็ดพันธ์ุหมู่บ้าน" ณ วัดสวาสดิ์แสงจันทร์