กองทัพภาคที่ 3 และ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์วัดอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ วัดอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคต 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” สำหรับปี 2566 ซึ่งเป็นปีแห่งการสวรรคตครบรอบ 7 ปี หรือ “สัตตมวรรษ” โดยกองทัพภาค 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชจากหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์วัดอรัญญิก ทำให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย