ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำชากนอก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

     โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ทาสีตีเส้นจราจร และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำชากนอก และบริเวณโดยรอบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

     นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา อีกทั้งน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันซึ่งทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบิดา

     สำหรับอ่างเก็บน้ำชากนอกเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้ออกกำลังกายและพักผ่อนตามจุดชมวิวต่าง ๆ โดยมีการจัดวางก้อนหินขนาดใหญ่และตกแต่งต้นไม้นานาพันธุ์ รวมถึงทำการก่อสร้างให้เป็นจุดออกกำลังกาย และจุดชมทัศนียภาพที่เป็นสะพานแขวนที่สวยงาม ปัจจุบันผู้คนมากมายต่างพยายามหาพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติเพื่อใช้เป็นที่ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการใช้ชีวิตในประจำวัน โดยหันมาใช้เวลาอยู่กันตัวเองและครอบครัวมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการออกกำลังกาย การนั่งรับลมชมวิวริมอ่างเก็บน้ำเพื่อชื่นชมธรรมชาติของนกน้ำหลายสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว การจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้อนรับนักท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม ออกกำลังกาย พร้อมเป็นสถานที่พักผ่อน อีกทั้งเป็นจุดเช็คอินที่สวยงามของจังหวัดชลบุรี