ศูนย์จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา สร้างบ้านผู้ยากไร้ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567

     เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา สร้างบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหล่ม ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) โดยมี จิตอาสา 904 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหล่ม จำนวน 80 คน โดยร่วมกัน ซ่อมแซมบ้านให้กับราษฎร ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมไม่สามารถอยู่อาศัยได้