ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอหนองฉาง ในฐานะ ประธานอำนวยการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาและลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา ร่วมกันทำความสะอาด ปลูกพืชผักสวนครัว ทาสีและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงเรียนให้สะอาด และเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน อันเป็นการทำความดีเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม ของทุกปี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ