ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมออกสำรวจ แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ บ้านหนองโรง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2567

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกลางดง และ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.พร้อมผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมออกสำรวจ แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และใส่ทรายอะเบท ภายในหมู่บ้าน