จิตอาสาชลบุรี รวมพลังร่วมกันพัฒนาเมืองสะอาด ณ พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2566 ณ ถนนจักรพงษ์ ประตู 2 พระจุฑาธุชราชฐานเกาะสีชัง นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายนันทวัฒน์ ทองช่วง นายอำเภอเกาะสีชัง นายสรศักดิ์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง พ.ต.อ.ธรรมรัฐ อัครไชยพงศ์ ผกก.สภ.เกาะสีชัง เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสีชัง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “พัฒนาเมืองสะอาด”

     โดยกิจกรรมในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ร่วมกันมอบหมวกกันน็อคให้กับประชาชน ตำรวจ และผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างและปล่อยแถวขบวนรถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนลดอุบัติเหตุและอุบัติภัย

     ทั้งนี้ อำเภอเกาะสีชัง ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง สถานีตำรวจภูธรเกาะสีชัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสีชังโรงเรียนเกาะสีชัง และประชาชนทั่วไป ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงอาคารบ้านเรือนสถานที่ราชการ ถนนหนทางให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนผู้ขับขี่ยานพาหนะเคารพกฎจราจร มีวินัยในการขับขี่ เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยบนท้องถนน โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนจักรพงษ์ ตามโครงการพัฒนาเมืองสะอาด ถนนสายหลักของอำเภอเกาะสีชัง รณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน (สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์) เพื่อลดอุบัติเหตุและอุบัติภัยเพื่อให้เกาะสีชังเป็นเมืองน่าอยู่รองรับการท่องเที่ยวและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของภาคตะวันออก ซึ่งจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ดังกล่าว ได้ร่วมตั้งปณิธานทำคุณงามความดีด้วยหัวใจเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินและในหลวงของเรา ด้วยการร่วมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ