มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมจิตอาสาพระราชทาน 904 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566

     พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32/ วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 พร้อมด้วยจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2/61 รุ่นที่ 5/63 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการ ให้กับประชาชน โดยมีกิจกรรมนิทรรศการ การแสดงดนตรี บริการตัดผม ถ่ายน้ำมันเครื่อง การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และจัดโรงครัวพระราชทาน ให้บริการประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม และมอบถุงยังชีพ เพื่อให้แต่ละพื้นที่ นำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกัน น้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง