กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการกับ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบเขตพระราชฐาน พระตำหนักเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566

     กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการกับ มวลชนรอบวัง หน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบเขตพระราชฐาน พระตำหนักเขาค้อ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ เขตพระราชฐานพระตำหนักเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์