ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม บรรยายให้ความรู้การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม เข้าค่าย ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ เนตรนารี นักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฯ ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์