กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 ร่วมกับประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม “จิตอาสาห่วงใยป้องกันไข้เลือดออก” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบูรณ์

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566

     ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 บูรณาการกับเจ้าหน้าที่อาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม “จิตอาสาห่วงใยป้องกันไข้เลือดออก” ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่ชุมชนบริเวณรอบค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ และเพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายอะเบท และแจกเอกสารความรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออก