กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับหมาแมวที่ชุมชนซอยระนองกลาง เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563

    วันที่ 17 ก.ย. 2563 ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนร่วม 27 ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิตและศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด – ทองคำ บำเพ็ญ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับหมาแมวที่ชุมชนซอยระนองกลาง เขตดุสิต กรุงเทพฯ