ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในโครงการ “ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก” พิธีสักการะและพิธีถวายบังคม พร้อมวางพวงมาลา ถวายพานพุ่ม ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพภาคที่ 3 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งกองทัพภาคที่ 3 พิพิธภัณฑ์ทหาร กองพลทหารราบที่ 4 เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

     ในการนี้ จิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”, หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 4/63, “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 2/65 และ “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 3/66 ร่วมกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาใหม่ในโครงการ “ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก และพิธีมอบรุ่นให้กับนักศึกษาโดยได้ทำการสักการะหลวงพ่อพุทธชินราช ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และสักการะศาลหลักเมืองพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วย