ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น จัดทำโครงการรณรงค์ถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระภิกษุ และสามเณร ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการรณรงค์ถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระภิกษุ และสามเณร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทั้งพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่ไปทำบุญตามวัดต่าง ๆ ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายแพทย์ สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นำบุคลากรการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน จัดโครงการรณรงค์ถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่ พระภิกษุ และสามเณร

     เนื่องจากวัดถือเป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่มีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปประกอบศาสนกิจ การรณรงค์ถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จึงเป็นการป้องกันทั้งพระภิกษุสงฆ์เอง รวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปวัด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ   เพื่อให้การควบคุมป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พระภิกษุ และสามเณร จากทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น จำนวน 109 รูป

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ