ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า และกวาดใบไม้

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภออินทร์บุรี มอบหมายให้ นายจิราวุฒิ สุทธิเจษฎาโรจน์ กำนันตำบลน้ำตาล พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า และกวาดใบไม้บริเวณวัดทอง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำตาล เพื่อให้สะอาด สวยงาม และนำมาซึ่งความรักสามัคคีของคนในชุมชน/หมู่บ้าน ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ