พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2565
Play Video about พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ