พระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ ทรงจัดตั้งฟาร์มโคนม ไทย – เดนมาร์ก ซึ่งเป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกในประเทศไทย ในพื้นที่ จ.สระบุรี ตอนที่ ๑

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563
Play Video

จิตอาสาประชาสัมพันธ์อื่นๆ