รถชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ ราษฎรไทย-ชาวเมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ฟรี!

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563

    วันนี้ (8 กันยายน 2563) ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ราษฎรไทยและชาวเมียนมา ประมาณ 400 คน ที่อาศัยในหมู่บ้านวังตะเคียน เข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ รถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 5 คัน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เป็นผู้ดำเนินการ

     ทั้งนี้ จิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่โรงเรียน และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ช่วยกันจัดคิว จัดระเบียบในการเข้ารับการตรวจของประชาชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าอาจ ประมาณ 300 คนที่เข้ารับการตรวจในช่วงบ่าย จนได้รับการตรวจเสร็จสิ้นทุกคนเป็นที่เรียบร้อย

 

รถชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ ราษฎรไทย-ชาวเมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ฟรี!
"รถชีวนิรภัยพระราชทาน" ออกตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ ราษฎรไทย-ชาวเมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ฟรี!
"รถชีวนิรภัยพระราชทาน" ออกตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ ราษฎรไทย-ชาวเมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ฟรี!
"รถชีวนิรภัยพระราชทาน" ออกตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ ราษฎรไทย-ชาวเมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ฟรี!
"รถชีวนิรภัยพระราชทาน" ออกตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ ราษฎรไทย-ชาวเมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ฟรี!
"รถชีวนิรภัยพระราชทาน" ออกตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ ราษฎรไทย-ชาวเมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ฟรี!
"รถชีวนิรภัยพระราชทาน" ออกตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ ราษฎรไทย-ชาวเมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ฟรี!
"รถชีวนิรภัยพระราชทาน" ออกตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ ราษฎรไทย-ชาวเมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ฟรี!
"รถชีวนิรภัยพระราชทาน" ออกตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ ราษฎรไทย-ชาวเมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ฟรี!
"รถชีวนิรภัยพระราชทาน" ออกตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ ราษฎรไทย-ชาวเมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ฟรี!
"รถชีวนิรภัยพระราชทาน" ออกตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ ราษฎรไทย-ชาวเมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ฟรี!