ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รวมพลังจิตอาสา ช่วยกันรื้อถอนและซ่อมแซมบ้านพักที่เสียหายจากพายุฤดูร้อน ณ บ้านอีเติ่ง ตำบลหัวนา

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐ/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเขมราช พร้อมด้วยปลัดไชยศักดิ์ ทุมวงศ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลเขมราฐและตำบลนาแวง จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา จำนวน 30 ราย ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาด้านภัยพิบัติ ช่วยกันรื้อถอน และซ่อมแซมบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ