ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ฐานการพึ่งพาตนเอง เรื่อง “น้ำส้มควันไม้”

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563
Play Video

จิตอาสาประชาสัมพันธ์อื่นๆ