หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 63 , อบรมจำนวน 6 สัปดาห์ 10 พฤศจิกายน 63 – 29 ธันวาคม 63

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563

    หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 63 , อบรมจำนวน 6 สัปดาห์ 10 พฤศจิกายน 63 – 29 ธันวาคม 63 ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์ https://jitarsa.school/main_5-63

หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 63 , อบรมจำนวน 6 สัปดาห์ 10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63
หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 63 , อบรมจำนวน 6 สัปดาห์ 10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63

จิตอาสาประชาสัมพันธ์อื่นๆ