ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เสนอคลิปวิดีโอแนะนำการตรวจสอบอาการโรคซึมเศร้า ภัยเงียบด้านสุขภาพ เพื่อดูแลตัวเองและเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565

จิตอาสาประชาสัมพันธ์อื่นๆ