สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2567

     สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้
     วันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗
      – นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมฯ ได้ตามปกติ และเข้ากราบถวายบังคม พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดรได้
         ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (จุดคัดกรองปิดเวลา ๑๖.๐๐ น.)
     วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗
      – นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดรได้
        ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยเข้าทางประตูสวัสดิโสภา
      – งดเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน

     โปรดแต่งกายสุภาพ กรณีเข้าปราสาทพระเทพบิดร สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ