พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี

H.E. General Prayut Chan-o-cha

Privy Councillor

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
วัน เดือน ปีเกิด ๒๑ มีนาคม ๒๔๙๗

คุณวุฒิ

 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๒ (๒๕๑๔)
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๓ (๒๕๑๙)
 • หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๖๓ (๒๕๒๘)
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๒๐ (๒๕๕๐)

 นามภริยา      

 • นางนราพร จันทร์โอชา

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

 ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)
 • นายกรัฐมนตรี (๒๕๕๗ – ๒๕๖๒)
 • ผู้บัญชาการทหารบก ( ผบ.ทบ.) (๒๕๕๓)
 • ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ (ผบ.พล.ร.๒ รอ.) (๒๕๔๖)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๕๓)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๕๑)